Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi
ekosistemimizin farkına varmak için fırsat sunuyor..

Kimyasal katkısız yetişen 700'ü aşkın tıbbi bitki,
sera, herbarium, laboratuar..

Sağlık Çevre Okulu, staj imkanı, yayınlar,
tez-proje ve kurum destekleri..

Geçmişle bugünü buluşturan
geleneksel tıp festivali..

Biyoçeşitliliğin korunup geliştirilmesine,
tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımına katkı..

H. Tuncay Güner
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilimdalı

 

Paleontoloji biliminin alt dalı olan paleobotanik, fosillerinin incelenmesi ile paleofloraların ortaya çıkarılmasını, geçmiş dönemlere ait bitkiler hakkında bilgi edinilmesini sağlayan bilim dalıdır. Paleoekoloji ve paleoklimatoloji bilimlerine yardımcıdır.

 

Hava almayan sediment birikintileri altında milyonlarca yıl kalan bitkiler, yapısındaki kimyasal maddeler değişerek ancak  yapısal özellikleri korunarak fosilleşir. Bitkilerin fosilleşen kısımlarına göre makro veya mikro fosiller oluşur. Mikrofosiller; polenler ve sporlar, makrofosiller; yaprak, kozalak, çiçek, tohum ve odunsu kısımlardır. Örnekler ve temin edildikleri alanlar itibarıyla bu bilim dalı Botanik ve Jeoloji bilim dallarıyla içiçedir.

 

Fosil bitkiler çok eski dönemlerden beri bilinmekte ise de konu üzerine ayrıntılı araştırmalar 18.yüzyılda başlamıştır. Türkiye’de ise Paleobotanik çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve jeolojik özellikleri dolayısıyla ülkemiz fosiller açısından oldukça zengindir. Özellikle linyit kömür tabakasının üst kısmını oluşturan marn tabakları bitki makrofosilleri bakımından zengin olduğundan, linyit çıkarılan alanlar bitki ve hayvan fosilleri bakımından önemli yerlerdir.