Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi
ekosistemimizin farkına varmak için fırsat sunuyor..

Kimyasal katkısız yetişen 700'ü aşkın tıbbi bitki,
sera, herbarium, laboratuar..

Sağlık Çevre Okulu, staj imkanı, yayınlar,
tez-proje ve kurum destekleri..

Geçmişle bugünü buluşturan
geleneksel tıp festivali..

Biyoçeşitliliğin korunup geliştirilmesine,
tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımına katkı..

17. MERKEZEFENDİ GELENEKSEL TIP FESTİVALİ

03 - 05 HAZİRAN 2016

YENİKAPI MEVLEVİHANESİ                                                      

 

03 HAZİRAN 2016

09:30 - 10:10

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin Takdim Edilmesi ve Teşekkür Belgesinin Verilmesi

 

1. OTURUM

10:10 - 11:10

The Portraits of Muslim Physicians in the Museum of Islamic Medical History
- Abdul Nasser Kaadan  

Halep ve Şam’da Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Hastaneleri
- Nil Sarı

Hindistan’da İslam Tıbbının Kültür Varlıkları
- Mahmut Gürkan

I. Cihan Savaşında Tifüsle Mücadele
- Bingür Sönmez 

 

ÇAY ARASI

11:10 - 11:30

 

2. OTURUM

11:30 - 12:30

Ankara GATA Tıp Tarihi Müzesi ve Eğitim Faaliyetleri
- Muharrem Uçar

Ankara GATA Tıp Tarihi Müzesi Tarihçesi ve Önemli Bazı Objelerden Örnekler
- Engin Kurt

GATA Haydarpaşa Asker Hastanesi Tıp Tarihi Koleksiyonu
- Mukadder Gün, Selami Süleymanoğlu, Gürsel Öztürk   

Cerrah Yetiştiren Bir Askeri Tıp Akademisinden Müzeye: Josephinum 
- Elif Gültekin

 

YEMEK ARASI

12:30 - 14:00

 

3. OTURUM

14:00 - 15:00

Dr. Charles Ambroise Bernard'ın İstanbul Macerası
- A. Sefa Özkaya 

20. Yüzyıl Başlarında Anadolu’nun Kalbinde Bir Misyonerlik Kuruluşu: Konya Amerikan Hristiyan Hastanesi
- Berrin Okka

Saint-Joseph Lisesi Tarihi Bitki Koleksiyonu
- Murat Dinçer Çekin

Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi
- Hakan Ertin


ÇAY ARASI

15:00 - 15:20

 

4. OTURUM

15:20 - 16:20

Tarihi Hemşirelik Fotoğrafları Koleksiyonu
- Necmettin Özçelik

Hastane Kartpostalları Koleksiyonu
- Cenk Büyükünal

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binasının İnşasına ve Kavak İskelesindeki Yapıların Yıkımına Dair Belgeler
-
Zeynep Emel Ekim 

Halûk PerkMüzesi Yeşilay Koleksiyonu
- Halûk Perk, Murat Dinçer Çekin, Burcu Özdemir 

 

16:20 

Halûk Perk Koleksiyonu Yeşilay Sergisinin Gezilmesi 

 

04 HAZİRAN 2016

 

5. OTURUM

10:00 - 11:15

Ağız - Diş Sağlığı Eğitimi İçin Örnek Bir Kurum:Dr. Samuel D. Harris Ulusal Diş Hekimliği Müzesi 
- İlter Uzel 

İngiltere’deki Tıp Müzeleri ve Leeds Tıp Müzesi
- Salim Aydüz 

Salerno Tıp Mektebi ve Salerno Müzesi
- Ayşegül Demirhan Erdemir

Gülhane İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde Tıp Koleksiyonu
-Detlev Quintern 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Binasında Sergilenen Tıp Tarihi Materyali
- Mahmut Tokaç 

 

ÇAY ARASI

11:15 - 11:35

 

6. OTURUM

11:35 - 12:35

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Osmanlı Tıbbına Ait Belgeler ve Fonların Dağılımı
- Ahmet Zeki İzgöer

Osmanlı Tıp Tarihinde Önemli bir Eser: Tedbirü’l Mevlûd
- İbrahim Göksel Baykan 

Süleymaniye Kitap Şifahanesinde Bir Şifa Kaynağı: Müfredât-ı Tıbbiye-i Musavvere
- Gülüşan Şahin 

Tıp TarihindeAnadolu Kliniği Dergisi 1933-2016
- İbrahim Yıldırım, Hakan Ertin 

 

YEMEK ARASI

12:35 - 14:00

 

7. OTURUM

14:00 - 15:00

Bergama Sikkelerinde Asklepius Kültü
- Mahmut İskender Targaç

Halûk Perk Müzesi Antik Dönemden Günümüze Biberon Koleksiyonu
-
Halûk Perk, Burcu Özdemir 

Osmanlı Mutfak Kültürü İçinde Şerbet Geleneği ve Şerbetlikler
- Serkan Gedük 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesinde Açılan Sergiler
-
Fatma Sağlıcak Tolan 

 

ÇAY ARASI

15:00 - 15:20

 

8. OTURUM: Ölümünün 30. Yılında Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver

15:20 - 16:20

İstanbul Tıp Fakültesinde Kırk Yıl Hizmet Eden Süheyl Ünver
- Hakan Ertin

Süheyl Ünver’in Hat Koleksiyonundan Örnekler
- Fatma Şen

Süheyl Ünver’e Ressam Dostlarından Baki Kalan Eserler
- Nil Sarı, Elif Sağdıç

Süheyl Ünver Fotoğrafları ve Yayınları
- Ahmet Yamaç

 

16:20

Ahmet Yamaç Koleksiyonu Süheyl Ünver Fotoğrafları veYayınları Sergisinin Gezilmesi