Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi
ekosistemimizin farkına varmak için fırsat sunuyor..

Kimyasal katkısız yetişen 700'ü aşkın tıbbi bitki,
sera, herbarium, laboratuar..

Sağlık Çevre Okulu, staj imkanı, yayınlar,
tez-proje ve kurum destekleri..

Geçmişle bugünü buluşturan
geleneksel tıp festivali..

Biyoçeşitliliğin korunup geliştirilmesine,
tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımına katkı..

YÂDİGÂR

Sadeleştirme: Orhan Sakin
Transkripsiyon-Sözlük: Orhan Sakin, Yahya Okutan, Doğan Koçer, Mecit Yıldız 
Giriş: Ayten Altıntaş 
Yayına Hazırlık: Murat D. Çekin
2017 2.baskı ISBN 978-975-00024-9-6
50 TL

1420’li yıllarda yazılan Yâdigâr, Çelebi Mehmed ve II. Murad’a hizmet eden Karatimurtaşoğlu Umur beye sunulmuştur. Erken Anadolu Türkçesi ile yazılan ilk tıp kitaplarındandır. Herkesin anlayacağı dille kaleme alındığı için uzun süre en çok başvurulan eser olmuş, sonraki tıp kitaplarında hep zikredilmiş ve tıp medreselerinde okutulmuştur. Tabib İbn-i Şerîf eserinde, sağlığı korumak için gerekenleri, tıbbın genel kurallarını, hastalıkları, ilaçları, ilaç terkiplerindeki bitkilerin nerelerde bulunacağını, nasıl tanınacağını, ne zaman toplanacağını ve ne şekilde kullanılacağını anlatmıştır.

PDF halinde indirmek için tıklayınız.

 

TABİBİN AHLÂKI  ve  BİR SAATTE ŞİFA

Çeviri: Hikmet Akpur
2013 ISBN 975-00024-8-9
10 TL

10. yüzyılda yaşayan Ebu Bekr Muhammed bin Zekeriyya er-Râzî ilk risalesinde tabibin sahip olması gereken ahlâkı anlatıyor. İkinci risalesinde ise, zamanın hekimlerinin, tedavileri gereksiz yere uzattıklarını, aslında birçok hastalığın uygun tedavi ile çok kısa zamanda iyileşebileceğinı açıklıyor.

PDF halinde indirmek için tıklayınız.

 

MUSA BİN HAMON

Transkripsiyon-Sözlük: Ahmet Zeki İzgöer
2012 ISBN 975-00024-7-2
25 TL

15. yüzyıl sonunda İstanbul'a göçen ve Sultan II. Bayezid'ın saray hekimi olan Jozef Hamon'un oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın saray hekimi Musa bin Hamon tarafından yazılan risale, diş tababetine ait değerli bilgiler içeriyor.

 

PDF halinde indirmek için tıklayınız.

 

NEŞATİ YAĞI

Transkripsiyon-Sadeleştirme-Sözlük: Nil Sarı, Ramazan Tuğ 
2009 ISBN 975-00024-2-8
20 TL 

Osmanlı sarayında padişahın yemek, şerbet ve ilaçlarını hazırlayan; tadını, kokusunu ayarlayan başkullukçu Derviş Mehmed tarafından 1800’lerin başında kaleme alınan risale, Neşati yağı adı verilen bir merhem ile diğer tıbbi yağların etkilerini, faydalarını ve hazırlanışlarını anlatmaktadır.

PDF halinde indirmek için tıklayınız.

 

KEMÂLİYYE

Transkripsiyon-Sadeleştirme-Sözlük: Ali Haydar Bayat 
2007 ISBN 975-00024-2-7
Tükendi 

Şeyhülislam İbn Kemâl, Dilşâd Şirvânî, Mahmûd Şirvânî gibi farklı yazarlara mal edilen bu tıp risalesi 16. yüzyıl başlarında erken Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır. İçinde, baş, göz, ağız, diş ve bel hastalıklarının tedavileri, idrar kaçırmanın nedenleri, cinsel istek ve gücü arttıran ilaçlar, makat kaşıntılarının nedenleri, şerbetlerin özellikleri ve hazırlanması, macunların faydaları ve hazırlanması, tabiplerin tavsiyeleri ve okka ile rıtılın ölçüleri yeralmaktadır.

PDF halinde indirmek için tıklayınız.

 

KİTÂBU'L-MÜNTEHAB FÎ'T-TIB

Transkripsiyon-Sadeleştirme-Sözlük: Ali Haydar Bayat 
2005 ISBN 975-000 24-0-7
40 TL 

1420’li yıllarda yazılan Müntehab, fetret devrinde Osmanlı bütünlüğünü yeniden sağlayan ve ilim adamlarını himaye eden Çelebi Mehmed’e sunulmuştur. Bir Osmanlı sultanı adına yazılan ilk tıbbî eserdir. Mârdânî'nin eski metinlerden faydalanarak erken Anadolu Türkçesi ile yazdığı Müntehab’ta, tıbbın sınırları ve tıp teorisi, anatomi, sağlık ve hastalığın anlamı ve sağlığı bozan sebepler, nabız ve idrar çeşitleri, sağlığı korumak ve yeniden kazanmak için alınması gereken tedbirler, baş, göğüs, karın, azalar ve derinin hastalıkları ile gıdalar yeralmaktadır.

 

TERCEME-İ CEDÎDE FÎ'L-HAVÂSSİ'L-MÜFREDE

Transkripsiyon-Sadeleştirme-Sözlük: Bülent Özaltay, Abdullah Köşe 
2006 ISBN 975-000 24-1-5
30 TL 

1690’da yazılan Terceme-i Cedîde fî’l-Havâssi’l-Müfrede, o dönemde tıbbi tedavide kullanılan bazı bitkilerin özelliklerine ve etkilerine dair bilgileri içermektedir. Bitkilerin İtalyanca, Arapça ve Türkçe isimlerinin yanısıra resimlerine de yer verilmiş olması eserin önemini ve değerini arttırmaktadır.