Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi
ekosistemimizin farkına varmak için fırsat sunuyor..

Kimyasal katkısız yetişen 700'ü aşkın tıbbi bitki,
sera, herbarium, laboratuar..

Sağlık Çevre Okulu, staj imkanı, yayınlar,
tez-proje ve kurum destekleri..

Geçmişle bugünü buluşturan
geleneksel tıp festivali..

Biyoçeşitliliğin korunup geliştirilmesine,
tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımına katkı..

Margarita Dimitrova

 

Arkadaşlar bugünkü konferansımızda ilk önce “Refleksoloji, Refleksoterapi ve Refleksoterapi” usulleri nedir sizlere kısaca hatırlatacağım. Dünyada bu konular üzerinde edinilmiş birçok bilgi vardır. Bizim bugün işleyeceğimiz konular “Bioloji” öğretisinin içinde yer almaktadır. 

Bioloji teriminin anlamına bakacak olursak “Bios”-İnsan yaşamı, “Logos”-Öğretisi, bilim anlamına gelmektedir. Bu terimler Yunancadır ve içinde çok çeşitli öğretileri vardır. Anatomi, Fizyoloji, Biokimya, Biofizik vs.

Bugünkü konferansımızda İnsan Fizyolojisi içinde büyük bir bölüm oluşturan “Refleksoloji” konusunu hatırlayacağız. Fizyoloji Yunanca bir terimdir ve “Physis”-Tabiyat, “Logos”-Ögretisi, bilim anlamını taşımaktadır. Refleksoloji ise Latince bir kelimedir “Reflexsus”-Akış, İnikas, “Logos”-Öğretisi, Bilim dir. Yani özetleyecek olursak “Akış Bilimi” anlamını taşımaktadır.

Refleks kavramı Fransız bilim adamı Rene Descartes-Decart (1569-1650) XVII yy. yılları arasında kendisi tarafından ilk tanımı yapılmış ve temel prensipleri oluşturulmuştur. İlerleyen yıllarda ise Çek bilim adımı olan T. Prochaska tarafından Fizyoloji konuların arasına katılmıştır.

Fizyoloji içinde bütün refleks çeşitlerin genel işleyişleri, Patofizyoloji içinde ise patolojik etkileri ile anlatılmaktadır. Bu iki bilim dalından yararlanılarak “Fizioterapi” bölümü oluşturulmuştur. Bu bölümün içine yerleşmiş ve en geniş terapi usulleri olarak kabul edilen ilk konu “Refleksoterapi” olmuştur.

Fizioterapi Yunanca kökenli bir kelimedir ve “Physis”-Tabiat, “Terapia”-Tedavi anlamına gelmektedir. Kısa anlamı Doğal Tedavi. Bu tedavinin amacı Doğal ve Doğal form değiştirebilen ajanların vasıtasıyla tedavi edebilmektir.

Bu doğal ve doğal form değiştirebilen ajanlar İnsan El Uygulaması – Masaj, Manipulasyonlar, Pasif Egzersizler, (Manuel Terapi), Su, Toprak, Ateş, Hava, Güneş, Elektrik, Manyetik, Dalga ve Hareketlerdir. (Aktif ve Pasif)

Hangi doğal ve doğal form değiştirebilen ajanlar olursa olsun uygulandıklarında dışarıdan uyartı yaratmaktadırlar. Bütün doğal ve doğal form değiştirebilen ajanlar Refleks üzerine etki vermektedirler ve Terapi için kullanılırlar.

Refleks

Refleks, çevresel sinirler tarafından alınan uyartıların beyine gönderilmeden omurilik tarafından irade dışında cevaplandırılmasıdır. Refleks olayı şöyle gerçekleşir. Organizmayı tehlikeye sokan ve ani olarak gelişen uyarılar reseptörler tarafından alınır ve oluşan uyartılar duyurucu sinirler aracılığı ile omurilik boz maddesindeki duyu çekirdeklerine götürülür. Uyartılar, buradan birleştirici sinir hücreleri aracılığı ile yine omurilik boz maddesinde bulunan motor sinir çekirdeklerine aktarılır. Bu kez, motor sinir çekirdekleri, siniri uyararak ilk uyartının meydana geldiği kas ani olarak geriletilir böylece refleks tamamlanır. Refleks; duyurucu sinir, omurilik ve motor sinir arasında gerçekleşir. Beyin merkezleri ile ilgisi yoktur. Ancak refleksi oluşturan herhangi bir uyartının duyusu, refleks tamamlandıktan sonra beyin tarafından algılanabilir.

 

Refleks Çeşitleri

A-Şartsız Refleksler

1-Koruyucu Refleksler (Göz Yaşı, Aksırma)

2-Beslenme Refleksler (Yutma Ve Emme)

3-Lokomosyon Refleksler (Hareket)

4-Vejetetif Refleksler (Solunum, Dolaşım)

 

B-Şartlı Reflekser

Refleks Mekanizma

Anatomi ve Fizyoloji bilimleri insan organizmasının yapısı ve çalışma prensiplerini göstermektedir. Organizma hücre, organ ve sistemden oluşmaktadır. Kısaca örnek verecek olursak: kas hücresi, kemik hücresi, sinir hücresi vs, kalp organı, akciğer organı vs, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi gibi. Bunların çalışma mekanizması sinir sistemle olan bağlantılarına bağımlıdır. Sinir hücre organizmanın her yerinde bulunuyor. Onun görevi algılama, iletişim, analiz, sentez ve cevaptır. Sinir hücre nerede olursa olusun ve hangi uyartıyı algılarsa alsın her zaman cevap verir. Bu cevap Reflekstir. Aynı zaman uyartı karşısında vücudunun içinde iç salgı bezi cevap verir ve hormon salgılar, organizmada değişim oluşur. Sinir sistemi ve Endokrin sistem birbirine bağlıdır. Refleks mekanizması Batı tarafta bu sistemler üzerine kurulmuştur.

Eğer biz deri üzerine uyartı verirsek, Akson Refleks açmış oluruz.

 

Batı Tarafta Fizioterapi Bölümü İçinde Patolojik Refleks Karşısında Uygulanan Tedavi Yöntemleri

 

Elektroterapi

Magnetik Terapi

Hareket Terapi (Kinezi Terapi-Pozisyon, Pasif Ve Aktif)

Hidro Terapi

İklim Terapi

Kaplıca Terapi

Aroma, Renk Ve Müzik Terapi

Beslenme Ve Bitki Terapi

 

Bugün Sizin Dikkatinize Batı Refleks Çeşit Masajları Uygulamalarına Tanıtım Vericeğiz:

 

Masaj Nedir?

Ölçülü, detaylı, mekanik ve reflex etkisi verici uygulamalarla, vücut üzerinde farklı yöntemlerle, masörün, insan elleri veya aletle yönlendirilen kontrollü mekanik uyartı hareketlerdir. Deri, bağdoku, kasları, periost (kemik üstü) veya iç organları local ve uzak refleks reaksiyon vermektedir. Masaj tedavi için özel uygulama yapılıyor. Hastalık, yaş, cins, iklim, zaman, uygulama usulleri doğru seçim gerekmektedir. Uygulayan ve masaj alan kişi 

Masaj Etkisi

1-Deri Üzerine

2-İskelet Ve Kaslar Üzerine

3-Kan, Dolaşım Sistemi Ve Linf Akımı Üzerine

4-Sinir Sistem Üzerine

5-Endokrin Sistem Üzerine

Refleks Masaj Çeşitleri

I. Avrupa Refleks Masajları

1. Kas Masajı

2. Perios Masajı

3. Centripital Masajı

4. Nokta Masajı

5. Bağ Dokusu Masajı

6. Segment Masajı

7. Lenf Drenaj Masajı

8. Selülit Masajı

Doğu Öğretisi

 

Asya Tıbbına Göre 5 Öğretisi Üzerine Tedavi Uygulaması Oluşmuştur. Bu 5 Öğretisi Budur:

 

  • Chi Enerji Öğretisi  Ve Ying-Yang
  • 5 Element – Usin Öğretisi
  • İç Organları – Zanfu Öğretisi
  • Patogenez Hastalıklar Öğretisi
  • Enerji Ağı Öğretisi
  • Biolojik Aktif Noktaların Öğretisi

 

Asya Tıbbınada 8 Yönetici Tedavi Prensipleri Hastalıkların Karakteristiklerine Göre

 

  1-Dış Sendromlar

  2-İç Sendromlar

  3-Soğuk Sendromlar

  4-Sıcak Sendromlar

  5-Fazlalık Sendromu

  6-Yetersizlik Sendromu

  7-Ying Sendromu

  8-Yang Sendromu

 

Asya Tıbbına Göre Tedavi Uygulama Yöntemleri

1.Akupunktur

2.Akupressür (Baskı)

3.Elektroetki

4.Lazer Akupunktur

5.Krio Akupunktur

6.Magneto Akupunktur

7.Refleks Masajları

-Çin Nokta Masajı   

-Hint Masajı (Ellere, Ayaklara, Başa, Boyuna Ve Omuz Bölgesine)

-Japon Masajı

–Shiatsu Ve Yumekyo

-Thailant Masajı

-Reiki

-Dokunarak  Artı Ve Eksi Tamamlama Pozisyon Masajı

-Dokunmadan Masaj (Bio Enerji)

8.Hareket

-Hatha Yoga

-Doin

-Taiçi Çuan

-Çigong

9.Meditasyon

10.Aroma, Renk ve Müzik Terapi

11.Beslenme ve Bitki Terapi

12.Toksin Boşaltma – Fizyoloji ve Psikolojik (Metabozma Ve Duygu Toksinleri)

 

Refleks Masajı

Belli bir patolojik refleks değiştirmiş doku vücudun yüzeyinde bulunur ve bu doku iç organlara bağlantılı olduğundan el ili uygulayarak mekanik uyartı dozunu tedavi amacı taşımaktadır. Vücudun deri üzerinde belli bölgelerde iç organlar hastalandığı zaman bu bölgelerde ağrı oluşumu gözleyebiliyoruz. Bu teoriyi Dr. Zaharin Hed ispatlamıştır.

Refleks masajı klasic masaja göre daha fazla önem içermektedir. Çünkü ölçülü ve amaçlı uygulaması ile vücudun yüzeyinden iç organların hastalıklarına etki veren uygulamadır. Şimdi sırasıyla Uyartı dozu, Uygulama Şeması ve Organizmanın tepkisini kısaca anlatalım.

 

I-Refleks Masajı Uygulaması İçin Ölçü Faktörleri

1-Yaş

a-0-15 Yaş grubunda olan şahıslar Zayıf masaj uyartılara daha iyi tepki vermektedirler. Şahıslar ne kadar daha küçük iseler zayıf uyartı reaksiyonlarına o kadar daha iyi yanıt vermektedirler.

b-15-30 Yaş grubunda olan şahıslar Güçlü ve Derin masaj uyartılara daha iyi reaksiyon vermektedirler.

c-31-50 Yaş grubunda olan şahıslar Orta güçlü masaj uyartılara en iyi reaksiyon vermektedirler.

d-51 Yaş sonrası grubunda olan şahıslar Zayıf ve Hafif masaj uyartılara en iyi cevap vermektedirler.

2-İnsan Tipleri

a- Astetik insan tipi: Refleks masaj uygulamasında masaj uyartı gücü Güçlü ve Derin olmalıdır. Refleks masaj uygulamasının süresi Uzun olmalıdır.

b-Atlatik insan tipi: Refleks masaj uygulamasında masaj uyartı gücü Ağrı sınırında olmalıdır. Ağrı siniri geçilirse travmalara sebep olabilmekteyiz. Masaj süresi normal tutulmalıdır.

c-Piknik insan tipi: Refleks masaj uygulamasında masaj uyartı gücü Orta ve Güçlü seviyede olmalıdır. Bu insan tipinde Ağrı hissin olmasındandır. Masaj süresi gerekirse uzatılabilir.

3-Meslekler ve Uzmanlıklarda Refleks masaj uygulaması

a-Beyin aktivitesi yüksek, fiziksel aktivitenin düşük olduğu uzmanlıklar: Refleks masaj uygulamasında masaj uyartı gücü Hafif olmalıdır. Bu uzmanlıktaki kişiler bu uyarılara en hızlı cevap verebilenlerdir.

b-Fiziksel aktivitenin olduğu uzmanlıklar: Refleks masaj uygulamasında masaj uyartı gücü Yavaş ve Rahatlatıcı olmalıdır. Güçlü masaj uyartılarına karşı bu uzmanlık dalı yavaş reaksiyon vermektedir. Masaj süresi normal tutulmalı veya biraz uzatılabilir.

 

II-Refleks Masajı Uyartısının Ölçüsünü Belirleyen Faktörler

 

1-Reseptörlerin Algılaması:

a-Refleks masajında çalışma alanının büyüklüğüne

b-Refleks masajında çalışma alanında doku fazlalığı ve türleri

c-Refleks masajında çalışmanın ne kadar derinde olacağına

Masajın uyartı etkisinin ölçüsünü bu faktörler belirler. Belirlenen bu ölçü aynı zamanda Refleks masajının Uyartı – Etki ölçüsüdür. Hangi masaj türü uygulanırsa uygulansın sadece bir doku üzerinde masaj yapmak imkansızdır. Deri ve diğer doku reseptörleri üzerine de etki vermektesinizdir.

 

2-Refleks masajı güç boyutları (En fazla- En az)

 Refleks masajında en Hafif etki gücü Dokunmaktır. Bu dokunma ani ve yavaş bir sürratle uygulanabilir. Uygulama süresi uzun veya kısa olabilir. Bu aniden bir sivri, derin uygulaması yapılabildiği gibi güçlü vibrasyonlar, baskı ve çekme usulleri de birlikte uygulanabilir. Uygulanan baskı ne kadar arttırılırsa, uyartı gücü de o oranda arttırılmış olur. Kısacası baskı ve uyartı arasında Doğru orantı vardır. Unutulmaması gereken Uyartının güçlenmesi alınacak Tepkinin de artmasına sebep olacaktır.

3-Refleks masajları Uyartı usulleri

 Masaj uygulamalarında farklı uyartı çeşitleri uyartı usulünün ve kalitesinin değişikliğinden meydana gelmektedir. Örnek:

 -Hafif Kas Sıkışması: Hafif el veya aletli vibrasyon verirse etkinin ortadan tamamen katığı görülmektedir.

 -Kas zayıflığı: Derin yoğurma, ayırma ve yuvarlama verilirse kasların zaman içinde toparladığı görülmektedir.

 -Kas sertleşmesi: Derin ve mandal usulü yoğurma uygulanırsa zamanla gevşeme ve normale dönüş gözlenmektedir.

 4-Refleks masajın süresinin önemi    

Refleks masajı süresini uzatırsanız beden üzerine uygulayacağınız Uyartıcı etkisini reseptörler üzerinde büyütmektesiniz. Gerekli seans süresi ve sıklıkları Hastalık tipine bağımlıdır.

Refleks masajının amacı, Eğer olabilirse bütün patolojik değişim üzerine Refleks etkisi verebilmektir. Ne zaman Refleks uyartıları patolojik değişimi değiştirebilirse o zaman masaj seansları bitirilebilir. Eğer Refleks masajı sık sık uygulanırsa Organizma üzerinde Refleks masaj uyartıcı etkisi alışkanlık yapabilir. Eğer çok uzun ara verilirse o zaman da Refleks masajının tedavi edici etkisi yok olmaktadır. Bu yüzden Refleks tedavi masajının masaj seansları belli bir süre ve zaman uygulamasına sahiptir ve zorunludur.

 

III-Refleks Masaj Ölçü (Elementer)

1-Refleks masaj süresi

Seans ortalama süresi:

 -Yaşlı insanlarda 15-20 dk

-Çocuk ve Gençlerde 10-15 dk

Kalp, Mide, S. Kesesi vs. hastalıkların refleks masaj seans süresi uzatılabilir. Eğer Refleks uyartı dozu az gerekiyorsa, masaj seans süresi kısalabilir. İç organlar üzerinde ve bütün insan vücudunda çalışma yapılacaksa 45dk-90dk arasında uzatılabilir.

2-Refleks masajı baskı gücü

Refleks masajlarında baskı gücü bedenin yüzeyinden derine doğru inildikçe büyümektedir ve ters yönde ise zayıflamaktadır. Patolojik değişim olan bölge veya doku; büyük ise baskı gücü AZALTILIR, küçük ise baskı gücü ARTTIRILIR ve uygulama yapılır. Refleks masajı uygulamasında TERS orantı prensibi geçerlidir.

3-Refleks masajı seans aralıkları zamanlaması

-Refleks masajı haftada 2,3 seans uygulanabilir.

-Refleks masajı alan hastanın durumu izin verirse hergün ve günde iki uygulama yapılabilir.

4-Refleks masajı seans sayısı

Refleks masajı çeşit ve uygulama usullerin vereceği tedavi etkisine bağımlıdır. Refleks masajlarının amacı oluşmuş olan Patolojik durumun refleksle yok etmektir. Eğer Refleks masaj etkisi iyi olursa 5,6 seansların sonunda tedavi süreci bitebilir. Patolojik etki kalkar. Eğer Refleks masajlara devam edilirse koybolmuş şikayet geri getirilebilir. Eğer 15 seans sonrası tedavi etkisi alınamıyorsa tedavi seansları belli bir dinlenme süresi için mutlaka kesilir.

5-Refleks masajının dozu

Refleks masajının dozunu patolojik şekil değiştirmiş ağrı seviyesi belirler.Doğru doz rehberi vazomotor olayıdır. Doğru dozu Refkleks masajının uyartı gücünün deri üzerinde hiperimi oluşumu görülene kadar uygulanmasıdır. Özel etki vermek istiyenlerin belli local bölgeleri Morlayana kadar devam edebilirler.

 

Refleks Masajı Vücudu Isıtma

1-Eğer insan sıcak etkisi almış ise Refleks masaj ısıtma dozuazalmaktadır.

2-Eğer insan sıcak etkisi almamış ise Refleks masaj ısıtma dozu artmaktadır.

 

Uyartıcı Gücü Ve Tepki Reaksiyoları

1-Refleks masajı hafif uyartı gücü- Tutucu etki vermektedir.

2- Refleks masajı orta uyartıcı gücü-Stimule etki vermektedir.

3- Refleks masajı güçlü uyartıcı gücü-Üzmek etki vermektedir.

4- Refleks masajı çok güçlü uyartıcı gücü-Enerji durdurucu etki vermektedir.

 

-Yukarıda açıkladığımız uyartı güçleri arasında Hafif ve Orta uyartıcılar iyi etki vermekteler. Güçlü uyartıcılar patolojik güçlendirme için Kötü etki vermekteler ama iyi bir Refleks masajı masörü tarafından uygulanırsa iyi bir etki haline gelebilmektedir. Refleks masaj usulleri iyi bir masör tarafından doğru aktarılırsa iyi etki alınabilir. Her zaman gibi Refleks masajı dozu hastanı durumuna bağımlıdır.

-Hastanın heyecan seviyesi alçak, tükenmiş, merkez sinir sistemi heyecan olaylarını geri kazanması için uygulanan masaj bölgesel ve Refleks uyartı usulleri Hafif ve Nazik olur. Acı vermemelidir.

-Çok güçlü bir ağrı bilgesine sahip hastalarda Ağrısını azaltmak için Merkez sinir sisteminin algılayacağı yeni şiddetli bir uyartı kullanılabilir. Burada temel şart ağrılı bölgenin yakınında olması ve ağrılı bölgede oluşan ağrı kadar veya daha şiddetli bir şekilde uygulanmasıdır.

-Hasta ağrı uyartıcı seviyesi yüksek, dengeli tip sinin sistem veya kronik patolojik prose hastalarda Refleks masaj uyartı usulleri ile etki vermek için daha güçlü olarak kullanılabilir.

Masaj çeşidi, süresi ve gücü kullanıldığı tedavi içinde tedavi eden doktor veya masör tarafından belirlenir. Refleks masajı tedavi şemasının tedavi süresi içinde hastanın reaksiyon üzerine değiştirilebilmektedir.

 

Refleks  Mekanizma

Refleks mekanizması günümüzde dahi hala tam bir açıklamaya sahip olamamıştır. Birçok teori ve hipotez olmasına rağmen hepsi bir noktaya kadar tek başlarına yeterli olmaktadır.

I-Nervorefleks Teorisi

Son zamanlarda dünyada en çok tanınan Dr. Culian (1959) Nevrorefleks mekanizmasının Refleks terapi etkisini ispat etti ve dünyada kabul edildi. (Akupunktur ve Akupressür).

Rus akupunktur ekolünün bu teori üzerine tedavi etkisine Refleksoterapi ismi verilmiştir. Bu yüzden dünyada bu isimle tanındı ama Refleksoterapinin daha geniş anlamı vardır.

Biolojik Aktif Nokta üzerine hangi aracı kullanırsanız kullanın Refleks mekanizması aynıdır. Aynı zamanda Akupunktur noktalarının dışında vücut üzerinde aynı mekanizma etkisine sahip başka alanlar da vardır.

Nervorefleks teorisine göre organizmanın reaksiyonu 3 nokta göstermektedir.

1-Lokal reaksiyon: Akson uyartı refleksi ve kan dolaşımında değişim meydana gelmektedir. (Deri beyazlıyor veya kırmızılaşıyor.) deri ısısı ve elektrik direnci değiştiriyor vs.

Vegetatif sinir sistem bu Refleks uyartıları sonucunda Histamin maddeler meydana gelmektedir. Hangi uyartı olursa olsun, kullanıldığı bölgedeki ve organizmadaki hücreler yıkılıyor ve nekrohormon salgılımı başlatılıyor. Bu hormon organizmanın yaşam enerjisinin seyrini stimule ediyor ve yenilemektedir.

2-Segment Reaksiyonu: Bu teori içinde segment reaksiyonu en önemli basamak olarak kabul ediliyor.Bu reaksiyon anatomifizyoloji iç organlar ve deri bağlantısı üzerine kurulmaktadır. Refleks uyartısının yapıldığı noktadan afferen sinir liflerine geçer, omurulik üzerinden Somatik sinirler vasıtası ile kaslara doğru ileti gelmektedir. Vegatatif sinirler iç organlara, kan damarları ve iç salgı bezleri de Refleks uyartısını iletmektedir. Bu reaksiyona metamer reaksiyonu denilmektedir. Bu reaksiyonun prensibi deri üzerinde karşılayan bölgelerden alınan Refleks uyartıların omurilik ürerinden ve iç organlarla bağlantısını kurmasıdır. Bu segmentar reaksiyonları sayesinde deri üzerinden verilen Refleks uyartılar iç organlara tedavi etki vermektedir.

3-Genel Reaksiyon: Refleks uyartıların etkisi organizmada Nevrogen, hormon ve hormonal tepkilerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Genel reaksiyon sonuçları uyartım dağılımlarının, uyartı noktasından sinir yolları üzerinden sinir sistemin merkezine bağlantı oluşturduğunu göstermektedir. Hormonal değişim sinir sistemi Refleks uyartısını aldığında hormonal sistemi aktif hale getirir ve Hipotalamus, Hipofiz –Böbrek üstü bezi kabuğu şartlara bağılı olarak hormon değişimi sağlıyor. Bu reaksiyon Seliye (1971) göre “Adaptasyon karakter var, uyartıcı karşıya koruma, mikroplara karşı koruma, duyu hissi stabilize etki” eder düşüncesini ispatlamıştır. Nervohormoral reaksiyon bizlere Asetil holin, noradrenalin, serotorin, kinin, holenosteraja vs maddelerin regule ediyor ve organizmaya tedavi etkisi verebildiğini göstermektedir. Refleks ajanları vegatatif sinir sistemi tonusu normale getirmekte, vücudun bağışıklık sistemi organizmayı koruma etkisi güçleniyor, kandaki lefkosit sayısı çoğalmakta, kan hücrelerin fagositoz olayı kapasitesi artmakta ve organizmanın dokularına daha fazla oksijen almaktadır.

II-Humoral Teorisi(Ağrı Kesici Teorisi)

Uyartıcı araçları veya ajanları ağrı kesici etkisi yapmaktadır. Bilim adamları bu Refleks uyartısı sonucunda beyin tarafından hormon gibi maddelerin salgılandığını (Enkafalini ve Endorfin) bu maddelerin morfin gibi etki veriyorlar. Hipotez olarak Perifer sinir uçlarına Refelks uyartı yapılırken beyin içine sinyal geçiyor ve onun üzerine bu maddeler salgılanıyorlar ve ağrıyı yatıştırmaktadır.

III-Elektrotermik Teorisi   

Rus bilim adamları A.P.Romadanov, G.B.Bogdanov, D.S.Leştenko (1984) Akupunktur nokta üzerine nevrofizyolojik mekanizmasını etkisinin tek bir anlatım  olarak kabul etmemektedirler. Rus bilim adamlarına ilk temel teori olan akupunktur, akupressür vs. sistem merediyen, çin noktalar ve merediyen içinde enerji sirkülasyonun sinir sisteminin üzerinde etki olmadan da oluşabildiğini savunmaktadırlar. Aynı zamanda çin nokta alanlarının deri üzerinde çok küçük 2-3mm 0,5mm2 olduklarını ve bu nokta yerlerinden Refleks uyartısının etki vermesi yetersizdir. Bu bulguların dışında ise birçok çin noktanın sinir yollarının yapısından uzak kalmaktadırlar.

Sinir regulasyonu canlı organizmaları tek bir araç değildirler. Örnek : Çin noktaları Otlar üzerine var olduğu ispatlanmıştır. Otlarda sinir sistemi yoktur. Bu bilim adamları günümüzde kullandığımız araçlarla görüntülü olarak ispatlamışlardır. Termovizor üzerine Arka Orta Hat noktaları Akupressür masaj etkisi sonrası inflaruj ışınları görülmüştür. Rus bilim adamları Geleneksel Çin doktorları teorisi olan “İnsan ve Evren” ile bağlantılılar. İnsan organizması bütünü ve dış ortam ayrı değildir. Bu çin öğretisini günümüz tıbbı ispatlamıştır. İnsan vücudunun derisi sadece yüzeysel uyartı için değil, dış ve iç ortam ayrılıyor ve organizmanın enerji alış-verişinde çok büyük rol oynamaktadır.

Rus bilim adamları Biolojik Aktif Noktaların içinde elektrotermik karakteristikli oluşumların var olduğunu ispatladılar. Nokta yerleri ile yeni bulunan noktaların yerleri oldukça farklıdır. Bu noktalar içindeki elektrotermik vasfına sahip oluşumlar sebep olmaktalar, fizyokimyasal Refleks uyartı üzerine bu noktaların şekil değişimine ve tepki vermeksine. Bu oluşuma kısaca BİOLOJİK SİNYAL denir. Oluşan sinyali canlı organizma anlamaktadır ve transforme etmektedir. Elektrotermik öğretisine göre iletken olmadan aktarma olabilir. Biolojik Aktif Noktadan sinirsiz aktarma “Refleks uyartı iletişimi” mümkündür. Fiziokimyasal uyartıların sonucunda noktalar şekil değiştiriyor ve canlı organizma için biolojik sinyal haline gelmektedir. Bu öğretinin hakikatının en önemli ispatı ELEKTROTERMİKTİR.

IV-Bioplazma Mekanizması Öğretisi   

B.M.İnuşin ve Yardımcıları (1975) yılında yeni bir tür Organizma ile ilgili enerji yapısı yarattılar.  (BİOPLAZMA) Bu gruptaki bilim adamlarından ayrı olarak daha önce V.S.Griçenko Bioplazma ile ilgili deneyler yapmış ve hipotez yazmıştır. Canlı organizma madde olarak sadece Atom, Moleykül ve Organlar olarak tanımlanmıştı. Aynı zamanda başka bir doku maddesi de incelendi ve keşvedildi. Bu madde 4 durumda (Katı, Sıvı, Gaz) durumlarından farklı ve adı BİOPLAZMADIR. Bioplazma canlı organizma içinde değişik vasıflar kazanmaktadır. Griçenkonun daha önce yazmış olduğu hipotez ispatlanmış ve kabul edilmişti. Bioplazma Matrix denen bir ortam içinde oluşmakta, çoğalmakta ve canlı veya ölmüş nesnelerde IŞIMAKTADIR. Bioalana sahiptir ve sahip olduğu alan diğer fiziksel(Elektrik, manyetik, radyasyon vs)  alanların sentezidir. Bioalan fiziksel parametrelere ve şekillere sahiptir. (1949) da Kirlyan kardeşler fotoğraf çekme yöntemi ile nesnelerin alan içinde kendi sahip oldukları alanlarda yüksek elektrik frekansına görüntülenebiliyordu. Bu alanların görünebilmesi yanı sıra algılanabilmekte ve fotoğrafları çekilebilmekteydi. Kirlyan fotoğrafçılık yöntemi ile Akupunktur noktaları etrafında çok güçlü aydınlık ve akış enerjileri görünebilmekteydi. Bu öğretiye göre Akupunktur noktaları bioplazma, merediyenler Elektrotermosel akışa sahip oldukları ispatlanmaktaydı.

 

Refleks Masajı Endikasyonları

En sık rastlanan hastalıkların tedavisinde Refleks masajı ilave edilir. Refleks masajı endikasyonları:

1-Kalp dolaşım sistemi hastalıklarında: Dolaşım bozukluğu, Miyokardi kası dejenerasyonu, Stenokardi, Paroksismal Taşikardi Bloke, Yüksek Tansiyon, Arterial Hipotoni, Kan Damarları Fonksiyonal Ve Arteri Sklerotik Değişikliği.

2-Perifer sinir sistemi hastalıkları: Nevrit, Nevralji ve Radikulit, Polinevrit.

3-Merkez sinir sistemi fonksiyonel bozukluk hastalıkları: Nevrastini, Histeri, Pisihasteni, Merkez Sendrom, Organik Nevroz, Seksual Rahatsızlıklar, İdrar Tutamamak.

4-Vegatatif Sinir ve Damar sistemi hastalıkları: Angeonevroz, Reino, Migren, Boyun Migren Ve Barillo Sendrom, Minyer Hast, Lokal Damar Bozukluğu, Baş Ağrısı Damar Ve Kök Üzerine (Baş Ağrısı Tumor ve Kanser Üzerine Refleks Masajı Etki Vermiyor.)  

5-Bazı alergopati hastalıkları: Bronşit astım, vazomotor rinit, nevrodermit vs.

6-Solunun sistemi hastalıkları: Kronik Bronşit, Bronhi Ekstatiçna Kas, Akciğer Enfizem, Plevmo Skleroz, Kronik Bronşit Plevmonia, Status Post Plevmoni, Status Post Plevritis.

7-Mide ve bağırsak hastalıkları: Gastrit, Ünser, Yemek Borusu Fonksiyonel Hastalıkları, Midenin Spazmı, Tonus Bozukluğu, Salgı Fonksiyon Bozukluğu, Mide Genişlemesi, Kronik Kabızlık (Atonik Ve Spastik), Spastik Kolit.

8-Karaciğer ve Safra kesesi yolları hastalıkları: Karaciğer Ve S.Kesesi Fonksiyonel Bozuklukları, Safra Taşı, Karaciğer Ve S. Kesesi Yolları Kronik Hastalıkları, Status Post Holecistektomi.

9-Kadın cinsel organı hastalıkları: Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Üzerine Bel Ağrısı, Adet Bozukluğu, Klimaks, Süt Bezleri Fonksiyonel Hastalıkları.

10-Eklem, kemik ve yumuşak doku hastalıkları: Status Post Fraktur, Zudik Sendrom, Lucsacio Distorzio Contujua, Yumuşak Doku Gerilmesi, Kronik İltihap Hastalıkları Ve Dejeneratif Eklem, Zor Kapanan Yaralar, Miojit, Fibromiyozit, Tendonit, Behteref Hastlıkları, Kas Atrofisi, Ameliyat Sonrası İz Sertlikleri, Düz Taban, Omurga Yamukluğu, Göğüs Deformosyonu.

11-Diğer hastalık ve durumları: Eklem Fonksiyon Blokajı, Devamlı Ağrıları Bozukluk, Darbe Sonrası Beyin Ve Kafatası Travmaları, Parkinson, Multiplenda Skleroza(MS), Sinir Ve Psikolojik Yorgunluk, Sinir Ve Kas Yorgunluğu.

Refleks Masajı Kontraendikasyonları

Refleks masaları iç organların hastalıkları üzerine masaj etkisi çok yüksek bir uygulama olduğundan bu konu ile ilgili uzmanlık gerektirmektedir. Reflek masajların kesin kontra endikasyonlarından bazıları şunlardır:

 

1-Dokularda ve Organlarda İltahap (derin) oluşumu.

2-Acele Ameliyat edilmesi gereken hastalıklarda : Apandisit, Safra kesesi (EMP), Peritonit, Göğüs ve Karın bölge batan cisim yaralanmalarında vs…

3-Ateşli enfeksiyonel hastalıklarda.

4-Deri üzerinde iltahaplanmalar, Patolojik deformasyon hastalıklarında: Yanık, Egzema, güneş yanığı, ezilmiş, donmuşvs.

5-Kanser ve Tumor Hastalıklarında.

6-Kalp, Kapakçık ve Miyokard dokularında yakın zamanda iltihap hastalıklarında:

7-Ağır Kalp infarktusu.

8-Pankreatit

9-Yüksek zehirlenmeler: Nikotin, Alkol, Olovo

10-Kemik ve Eklem hastalıkları: Tuberkoloz

11-Merkez sinir sisteminde, Omurulikte ve Omurlarda Ödem ve iltihaplı hastalıklarda.

12-Periflebiti, Linfangiti

13-Kan hastalıklarında: Hemolifi, lefkozi vs…

14-Hamilelik

15-Yüksek Psikolojik ishal hastalıkları