Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi
ekosistemimizin farkına varmak için fırsat sunuyor..

Kimyasal katkısız yetişen 700'ü aşkın tıbbi bitki,
sera, herbarium, laboratuar..

Sağlık Çevre Okulu, staj imkanı, yayınlar,
tez-proje ve kurum destekleri..

Geçmişle bugünü buluşturan
geleneksel tıp festivali..

Biyoçeşitliliğin korunup geliştirilmesine,
tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımına katkı..

Nilhan Aras
Anadolu Mutfak Kültürü Araştırmacısı

“Coğrafi işaret” konusu ülkemizde görece yeni sayılsa da dünyada binlerce yıldır adı dillendirilmeden var olan bir sistem. Örneğin Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan malzemelerden bazılarının yeri belli, yalnızca “ora”dan getirilmiş. Orta Çağ derebeylik davetlerinden bazılarında ikram edilen şarapların yalnızca bazı bağlardan olması istenmiş. Bu sistemin ülkemizde 30-35 yıllık bir geçmişi var.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı tanımlamayla “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret” olarak kabul edilen coğrafi işaret, tanımlayan, koruyan ve süreklilik sağlayan bir sistem. Bunun için sağlıklı bir tanımlamanın ardından düzenli ve güvenilir bir denetleme mekanizması gerekir. Ancak sistem çoğu zaman gerektiği gibi işlememekte, tescil almış ürünlerin üretiminde aksaklıklar yaşanmakta.

Bugün (16 Temmuz 2019) itibarıyla Türkiye’deki tescil sayısı 429 iken işlemlerine devam edilen başvuru sayısı 415. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya önem gösterilmesine işaret etmesi üzerine başvuru ve tescil verme son iki yılda hayli hız kazandı. Bununla birlikte tescillerin daha işlevsel olabilmesi için içerikte bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerekiyor. Örneğin geçmişten bu yana yapılan bir yemeğin özgün hammaddesi günümüzde pek bulunamıyorsa ve yerine daha güncel bir malzeme konarak üretiliyorsa, tescil belgesinde bu yemek nasıl ifade edilmeli? Gıda ve gıda dışı zengin bir coğrafi işaret tescili potansiyeline sahip Türkiye’de her ne kadar daha yeni çalışmaya başlandıysa da, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri zaman zaman birlikte, zaman zaman ayrı üretimler yaparak coğrafi işaretin doğru tanınması, algılanması ve uygulanması, ama daha öncesinde doğru üretilmesi için yol alma gayretinde. Bu da 2500 adet potansiyel adayın hayat bulmasını vadediyor.